• goed omgeven

    goed omgeven

T&D Milieuadvies

 "De partner in omgevingsgerelateerde materie zijn van productiebedrijven waarvan we de exploitatie optimaliseren en hun groei mee helpen realiseren. Via een flexibele organisatie onze technische, juridische en praktische know-how mee laten evolueren met de snel veranderende prioriteiten van onze stakeholders."

Vanuit deze missie begeleiden wij u en uw bedrijf bij de realisatie van uw plannen en doelen. Wij zijn uw partner die met een grote betrokkenheid het volledige omgevingsdossier van uw bedrijf begeleidt en er voor zorgt dat u de ruimte heeft om te ondernemen.

Het is onze visie om door middel van een pragmatische aanpak en gebaseerd op open en duidelijke communicatie met alle betrokkenen vorm te geven aan de plannen en doelen van onze klanten en te helpen om die plannen mee te realiseren.

Daarom hebben we duidelijk de beslissing genomen om een generalist te zijn. Op die manier behouden we een helicopterview over uw bedrijf en kunnen we u begeleiden in alle facetten van het omgevingsdossier (milieu en ruimtelijke planning) van uw bedrijf. Gezien de almaar groter wordende complexiteit van plannings- en vergunningsdossiers is een goede algemene begeleiding van uw bedrijf meer dan ooit noodzakelijk.

Hiervoor zetten we niet alleen onze eigen kennis, ervaring en expertise in, maar beschikken we ook over een uitgebreid netwerk van specialisten dat we te gepasten tijde kunnen aanspreken, zonder hierin onze onafhankelijkheid op te geven.

Met T&D Milieuadvies bent u goed omgeven!

T&D Milieuadvies @TDMilieuadvies  ·  29 september
@radio1be Zeg, De Wereld Vandaag, zo vissen achter een negatieve reactie tegen de Vlaamse Regering. Objectiviteit, zoek het nog maar eens op
T&D Milieuadvies @TDMilieuadvies  ·  23 september
Wist je dat... je voortaan ook voor het exploitatie-gedeelte een fasering zal kunnen aanvragen via de soon to be omgevingsvergunning? Nutti…
T&D Milieuadvies @TDMilieuadvies  ·  15 september
Afijn. Voor zij die -net als ik- bezig zijn met het nieuwe Omgevingsvergunningsdecreet uit te pluizen; er zitten al wijzigingen aan te kome…
T&D Milieuadvies @TDMilieuadvies  ·  6 juni
@jonasaugust Bedankt!

Nieuws / recente kennis

Schrijf u hier in om meer nieuws te ontvangen.

Erkend MER-deskundige in de discipline water

Onze collega Ruben Dejonckheere werd in mei door LNE erkend als MER-deskundige in de discipline 'water', meer specifiek in de domeinen oppervlaktewater en afvalwater.